Brief aan de kerkleiders in Nederland

Geachte kerkleiders, Ons platform, Christenen Collectief, brengt christenen vanuit verschillende denominaties samen die zich grote zorgen maken over diverse ontwikkelingen in Nederland. Graag zouden wij hier een punt van zorg willen uitlichten en aan u voor willen leggen, ter bespreking in uw komende kerkelijke vergadering.Namelijk: hoe om te gaan met de steeds terugkerende (misschien wel blijvende) coronamaatregelen […]

Waar bent U?

Is de coronacrisis een geestelijke crisis? Wellicht dat het u ontgaan is, maar regelmatig worden christelijke leiders in de media gevraagd hun licht te laten schijnen op de huidige maatschappelijke crisissituatie. Verschillende malen las ik in kranten en op online platformen de mening van geestelijke leiders ten aanzien van christelijke complotdenkers en antivaxers. Het is […]

Kort geding legalisatie Ivermectine

Op maandag 6 december vindt om 13:30 uur een kort geding plaats dat is aangespannen tegen de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) door de ANBB (Algemene Nederlandse Burger belangenvereniging) om Ivermectine neutraal geadviseerd te krijgen. In vele landen is het een heel effectief en veilig geneesmiddel tegen Covid-19 gebleken, met nauwelijks bijwerkingen. Bovendien wordt het middel […]

Een oproep tot een christelijke, gewetensvolle gehoorzaamheid

Lees hier de samenvatting van het uitgebreide artikel waarheen via de ‘Lees meer’ linkjes naartoe gegaan kan worden. Over gehoorzaamheid aan de overheid bestaan binnen christelijke en niet-christelijke kringen veel verkeerde denkbeelden en misverstanden. Dat is de aanleiding geweest voor het schrijven van dit stuk. Vragen die leven zijn: tot hoever moet een christen de […]

Mailwisseling Christen Unie

Geachte leden van de ChristenUnie-fractie, Als christen en ChristenUnie-stemmer wil ik u graag oproepen om Minister de Jonge een halt toe te roepen bij opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar. Er ontstaat een sfeer van haat en onverdraagzaamheid mede door zijn uitspraken in de media(zie link hieronder). Christenen die vanwege religieuze redenen bedanken voor een vaccin, […]

The Great Reset en haar karakter

 Laurens van der Tang heeft op donderdag 21 oktober 2021 een gedegen lezing over ‘The Great Reset’ gegeven vanuit christelijk perspectief.  Deze is hier terug te beluisteren:  https://dashboard.dienstmeekijken.nl/cgk-damwoude/1524 Naar aanleiding van de veelbesproken preek van ds. Paul Visser heeft ds. Theo Niemeijer op CIP een goede beknopte uitleg gegeven van het antichristelijke karakter van de […]

Zorginstelling

5 november 2021 – Ik vraag graag advies. Mijn broertje heeft syndroom van down en zit in een instelling. Wij willen hem niet een pcr test aflaten nemen of vaccin geven. De instelling stelt als voorwaarde dat bij symptomen, ook bij rs virus, er getest moet worden. Zijn er alternatieven? Antigeen test en bloedtest vallen […]

Verbinden

Bij Christenen Collectief rollen regelmatig vragen binnen van mensen die contact zoeken en met andere bezorgde christenen willen samenkomen. Ze merken dat ze in de eigen geloofsgemeenschap niet met hun vragen terecht kunnen, zich niet mogen uitspreken of zelfs niet meer welkom zijn. Sommigen noemen zich wanhopig en angstig… Lees meer

Geachte mevrouw Van Veen, beste Els,

Namens de ruim 1700 christenen die zich in de afgelopen weken bij Christenen Collectief (www.christenencollectief.nl) aansloten, willen wij u bemoedigen. We lazen op de website van Medisch Ethisch Contact wat u met de Inspectie hebt meegemaakt, maar dat deze met u niet bereikt wat men wil. U blijft uw vak naar eer en geweten uitvoeren, schrijft u, […]

De Terugkeer

De Terugkeer 2021 – Een profetisch initiatief om Nederland op te roepen om zich te bekeren en opnieuw te wenden tot Jezus.