Geachte mevrouw Van Veen, beste Els,

Namens de ruim 1700 christenen die zich in de afgelopen weken bij Christenen Collectief (www.christenencollectief.nl) aansloten, willen wij u bemoedigen. We lazen op de website van Medisch Ethisch Contact wat u met de Inspectie hebt meegemaakt, maar dat deze met u niet bereikt wat men wil. U blijft uw vak naar eer en geweten uitvoeren, schrijft u, en u blijft zich openlijk uitspreken. Daar zijn we verheugd over. We hopen dat meer artsen dat met u gaan doen. 

Weet dat we u opdragen in gebed; dat God de Almachtige u bijstaat in deze moeilijke periode. 
‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus’ (Filipenzen 4:6-7).

Met vriendelijke groet,
Joop B. Buker (initiatiefnemer)