Christenen Collectief in de media

Christenen Collectief in de media

Christenen Collectief in het Reformatorisch Dagblad

7 oktober publiceert het reformatorisch dagblad het artikel Christenen in actie tegen ’totalitair vaccinatiebeleid’

Lees het artikel hier

Het Nederlands dagblad

Op 1 oktober publiceert het Nederlands Dagblad een artikel over het Christenen Collectief:

Christenen Collectief ziet ‘contouren van profetieën uit de Bijbel, speciaal het boek Openbaring’

Naar het artikel

 

B. Runhaar in: Nederlands Dagblad, 5 oktober 2021, ‘Hoe christelijk is het Christenen Collectief?’

Naar het artikel

In dit artikel wordt het Christenen Collectief beschuldigt van het spreken van een vals getuigenis. De auteur voert aan dat het Christenen Collectief geen onderbouwing geeft voor haar stellingen op de website, voert zelf echter ook geen onderbouwing aan voor zijn stellingname dat het Christenen Collectief vals getuigenis geeft.

Reactie Christenen Collectief: de website is in opbouw. Op de startpagina van de website worden vanzelfsprekend enkel de hoofdpunten van kritiek weergegeven zonder paginalange onderbouwing met voetnoten. Dat werk heeft overigens op veel andere plekken (bijv. door Stichting Artsen Covid Collectief) al plaatsgevonden. Het Christenen Collectief heeft zelf in een reactie op het CIP [link] een toelichting gegeven op een aantal van haar stellingen en zal dit blijven doen waar nodig. Waar wij dwalen, zullen we onze stellingnames aanpassen. Er is echter ook heel duidelijk sprake van religieuze bezwaren tegen de uitgangspunten achter het huidige beleid. Het is jammer dat daar zo weinig over gedacht en uitgewisseld wordt in christelijke kring. Dan zou men de tijdsgeest beter duiden en de zaken in ander perspectief zien.

 

 

 

Christenen collectief artikel op Revive

Het christelijk nieuwsplatform Revive.nl besteedde middels een interview uitgebreid aandacht aan het inititief Christenen Collectief en plaatste het in de actualiteit van het invoeren van het “coronapaspoort” op 25 september.

Uit het artikel:

De kogel is door de kerk: het kabinet kondigde dinsdagavond aan dat per 25 september een vaccinatiepaspoort verplicht is bij ondermeer horeca, theaters en de bioscoop. De concequenties voor veel christenen (waaronder het aantal gevaccineerden beduidend ondergemiddeld is) zijn groot. Een uitsluiting van het publieke leven is het resultaat.

Na het artsencollectief en het luchtvaartcollectief, waarbij deze beroepsgroepen kritische reflecties plaatsen bij het coronabeleid, is er nu ook het Christen Collectief opgericht, vertelt initiatiefnemer Joop Buker. “Veel christenen hebben erg veel moeite met wat er nu gebeurt, vooral nu de coronapas wordt doorgevoerd.

Dat onderstreept het belang om goed georganiseerd te zijn.” Sinds de oprichting ziet Buker zo’n honderd christenen per dag die zich aansluiten bij het collectief.

Lees verder op revive.nl