Mijn schild ende betrouwen

Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer,

op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven, Uw dienaar t’aller stond,

de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

Ieder mens is door God geschapen om vrij en afhankelijk van Hem te leven. De overheid verdient ons respect, maar heeft geen hogere autoriteit dan Hij.

Christenen collectief

verbindt christenen uit verschillende kerkgenootschappen die kritisch staan ten opzichte van het huidige Covid-19-beleid in Nederland. Die zich zorgen maken over de onderbouwing en achterliggende motivatie van dit beleid. Zij zien enorme negatieve gevolgen in de levens van mensen, voor de gezinnen, het onderwijs, het bedrijfsleven, kortom: de hele maatschappij. Wij pleiten voor een andere aanpak.

Deelnemers
0

Sta je achter dit initiatief? 
Sluit je dan direct aan via deze link:

Waar wij voor staan

Brief aan de kerkleiders in Nederland

Geachte kerkleiders,

Ons platform, Christenen Collectief, brengt christenen vanuit verschillende denominaties samen die zich grote zorgen maken over diverse ontwikkelingen in Nederland. Graag zouden wij hier een punt van zorg willen uitlichten en aan u voor willen leggen, ter bespreking in uw komende kerkelijke vergadering.

Nieuws

De roeping van elke christen

We leven in een tijd van geestelijke oorlogvoering. De loyaliteit aan Christus Jezus eist van ons een prijs. Wij moeten ook bereid zijn om die

Waar gaan we heen?

Als de protesten van de boeren wat uit de hand lopen, heeft onze regering direct de mond vol over een aanval op onze democratie. Dat

Never waste a good crisis

Never waste a good crisis Data is het nieuwe goud. Bedrijven beseffen dat maar al te goed en zijn er druk naar aan het graven.

Wellicht ten overvloede wijzen we u op de webpagina’s:


“Deelnemers” met daaraan gekoppeld kaartje, waar u zelf op zoek kunt naar personen in uw omgeving die zich openbaar hebben aangemeld;

“Verbinding” met gegevens die zoekers en aanbieders voor onderling contact op elkaar wil wijzen.

Kijk ook af en toe naar de aanvullingen die geplaatst worden onder het menu-item “Nieuws”.