Mijn schild ende betrouwen

Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer,

op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven, Uw dienaar t’aller stond,

de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

Ieder mens is door God geschapen om vrij en afhankelijk van Hem te leven. De overheid verdient ons respect, maar heeft geen hogere autoriteit dan Hij.

Christenen collectief

verbindt christenen uit verschillende kerkgenootschappen die kritisch staan ten opzichte van het huidige Covid-19-beleid in Nederland. Die zich zorgen maken over de onderbouwing en achterliggende motivatie van dit beleid. Zij zien enorme negatieve gevolgen in de levens van mensen, voor de gezinnen, het onderwijs, het bedrijfsleven, kortom: de hele maatschappij. Wij pleiten voor een andere aanpak.

Deelnemers
0

Sta je achter dit initiatief? 
Sluit je dan direct aan via deze link:

Waar wij voor staan

PERSBERICHT Pro-Palestijnse actiegroep weigert verwarringscheppende naam te veranderen

De Bilt, 8 mei 2024

Pro-Palestijnse actiegroep weigert verwarringscheppende naam te veranderen

De organisatie Kairos-Sabeel (https://kairos-sabeel.nl) voert op dit moment harde anti-Israël acties uit en doet dat onder de naam “Christelijk Collectief”.

Het al langer bestaande “Christenen Collectief” (www.christenencollectief.nl) heeft Kairos-Sabeel/Christelijk Collectief gevraagd om de naam van hun actiegroep te veranderen, omdat die naam verwarrend veel overeenkomst heeft met die van hen.

Nieuws

De roeping van elke christen

We leven in een tijd van geestelijke oorlogvoering. De loyaliteit aan Christus Jezus eist van ons een prijs. Wij moeten ook bereid zijn om die

Waar gaan we heen?

Als de protesten van de boeren wat uit de hand lopen, heeft onze regering direct de mond vol over een aanval op onze democratie. Dat

Wellicht ten overvloede wijzen we u op de webpagina’s:


“Deelnemers” met daaraan gekoppeld kaartje, waar u zelf op zoek kunt naar personen in uw omgeving die zich openbaar hebben aangemeld;

“Verbinding” met gegevens die zoekers en aanbieders voor onderling contact op elkaar wil wijzen.

Kijk ook af en toe naar de aanvullingen die geplaatst worden onder het menu-item “Nieuws”.