Mijn schild ende betrouwen

Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer,

op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven, Uw dienaar t’aller stond,

de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

Ieder mens is door God geschapen om vrij en afhankelijk van Hem te leven. De overheid verdient ons respect, maar heeft geen hogere autoriteit dan Hij.

Christenen collectief

verbindt christenen uit verschillende kerkgenootschappen die kritisch staan ten opzichte van het huidige Covid-19-beleid in Nederland. Die zich zorgen maken over de onderbouwing en achterliggende motivatie van dit beleid. Zij zien enorme negatieve gevolgen in de levens van mensen, voor de gezinnen, het onderwijs, het bedrijfsleven, kortom: de hele maatschappij. Wij pleiten voor een andere aanpak.

0
Deelnemers

Sta je achter dit initiatief? 
Sluit je dan direct aan via deze link:

Waar wij voor staan

Het vaccin als een gordel of rijbewijs? Reflectie vanuit christelijk perspectief

De laatste tijd wordt meerdere malen het nemen van een vaccin vergeleken met het vereiste van een gordel of rijbewijs voor het besturen van een auto. Bijv. Minister van Volksgezondheid De Jonge in een Tweet van 30 september 2021, waarin hij (of zijn voorlichter) schrijft:  “‘Discriminatie’?

Nieuws

Geachte mevrouw Van Veen, beste Els,

Namens de ruim 1700 christenen die zich in de afgelopen weken bij Christenen Collectief (www.christenencollectief.nl) aansloten, willen wij u bemoedigen. We lazen op de website van

Bijdragen

Christenen Collectief is geen rechtspersoon. Wel worden er kosten gemaakt. Zo is het maken van de website uitbesteed (ver onder het commerciële tarief). De maker

De Terugkeer

De Terugkeer 2021 – Een profetisch initiatief om Nederland op te roepen om zich te bekeren en opnieuw te wenden tot Jezus.