Het Nederlands dagblad

Op 1 oktober publiceert het Nederlands Dagblad een artikel over het Christenen Collectief:

Christenen Collectief ziet ‘contouren van profetieën uit de Bijbel, speciaal het boek Openbaring’

Naar het artikel

 

B. Runhaar in: Nederlands Dagblad, 5 oktober 2021, ‘Hoe christelijk is het Christenen Collectief?’

Naar het artikel

In dit artikel wordt het Christenen Collectief beschuldigt van het spreken van een vals getuigenis. De auteur voert aan dat het Christenen Collectief geen onderbouwing geeft voor haar stellingen op de website, voert zelf echter ook geen onderbouwing aan voor zijn stellingname dat het Christenen Collectief vals getuigenis geeft.

Reactie Christenen Collectief: de website is in opbouw. Op de startpagina van de website worden vanzelfsprekend enkel de hoofdpunten van kritiek weergegeven zonder paginalange onderbouwing met voetnoten. Dat werk heeft overigens op veel andere plekken (bijv. door Stichting Artsen Covid Collectief) al plaatsgevonden. Het Christenen Collectief heeft zelf in een reactie op het CIP [link] een toelichting gegeven op een aantal van haar stellingen en zal dit blijven doen waar nodig. Waar wij dwalen, zullen we onze stellingnames aanpassen. Er is echter ook heel duidelijk sprake van religieuze bezwaren tegen de uitgangspunten achter het huidige beleid. Het is jammer dat daar zo weinig over gedacht en uitgewisseld wordt in christelijke kring. Dan zou men de tijdsgeest beter duiden en de zaken in ander perspectief zien.