Mailwisseling Christen Unie

Geachte leden van de ChristenUnie-fractie,

Als christen en ChristenUnie-stemmer wil ik u graag oproepen om Minister de Jonge een halt toe te roepen bij opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar. Er ontstaat een sfeer van haat en onverdraagzaamheid mede door zijn uitspraken in de media(zie link hieronder). Christenen die vanwege religieuze redenen bedanken voor een vaccin, of op dit moment niet mee willen doen aan een medisch experiment worden weggezet als decadent. Eerder gaf de heer de Jonge aan dat hij nul respect heeft voor mensen die zich niet laten vaccineren. Vanuit diverse hoeken krijg ik berichten dat christenen die zich niet laten vaccineren zich terugtrekken in tientallen huiskerken en zich voorbereiden op een parallelle samenleving. Dit kan toch nooit de bedoeling zijn van de ChristenUnie! Ik verzoek dan ook mee te helpen deze sfeer van haat en onverdraagzaamheid een halt toe te roepen.

Met vriendelijke groet, Hans Christiaanse

https://www.dagelijksestandaard.nl/2021/07/hugo-de-jonge-verklaart-niet-gevaccineerden-het-schuim-der-aarde-het-heeft-iets-decadents/

————————

Geachte heer Christiaanse,

Dank voor uw bericht en uw betrokkenheid. Ik begrijp uw verontwaardiging over het taalgebruik van Hugo de Jonge. Vanaf het begin af aan heeft de ChristenUnie zich verzet tegen vaccinatie dwang of drang.

Een vaccin kan een prachtige uitweg zijn uit de corona-epidemie. Een hoge vaccinatiegraad – vooral onder kwetsbare mensen – is cruciaal voor een weg uit deze crisis. De ChristenUnie ziet het nut van een vaccin in, en we hopen dat veel mensen gebruik zullen maken van een coronavaccin. We zijn blij dat God aan mensen de kennis heeft gegeven om iets technisch ingewikkelds als een vaccin te kunnen ontwikkelen om daarmee levens te sparen.

Maar laat heel helder zijn, dat besluit moeten mensen in vrijheid nemen. Vaccinatie mag nooit direct of indirect worden verplicht. Dat is en blijft de inzet van de ChristenUnie. Geen dwang én geen drang. Er mag geen tweedeling ontstaan tussen mensen die zijn gevaccineerd en mensen die dat niet zijn.

Nogmaals dank voor uw betrokkenheid en ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Lenno van Straalen

Fractie ChristenUnie Tweede Kamer

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

E-mail: christenunie@tweedekamer.nl

Tel.: 070 – 318 3057

Meer informatie: www.christenunie.nl of www.tweedekamer.nl