Reformatorisch dagblad

Het Reformatorisch Dagblad plaatste een kritische historische analyse van Laurens van der Tang met de titel Dwars denken en doen als opdracht
Zijn betoog begint hij met “Onze maatschappij beweegt zich naar een maatschappij met totalitaire trekken. Iedere Nederlander wordt gemaand zich te laten vaccineren tegen Covid-19, op straffe van achterstelling.”