The Great Reset en haar karakter

 Laurens van der Tang heeft op donderdag 21 oktober 2021 een gedegen lezing over ‘The Great Reset’ gegeven vanuit christelijk perspectief.

 Deze is hier terug te beluisteren:

 https://dashboard.dienstmeekijken.nl/cgk-damwoude/1524

Naar aanleiding van de veelbesproken preek van ds. Paul Visser heeft ds. Theo Niemeijer op CIP een goede beknopte uitleg gegeven van het antichristelijke karakter van de ideeën achter en de plannen voor The Great Reset. Voor de ‘leek’ die niet de tijd of mogelijkheid bezit om hele boeken te lezen is dit artikel verhelderend.

https://cip.nl/cip+/88168-voorbereiden-op-the-great-reset-een-christelijke-opdracht/SB9QCVEMVXt0PRxLFhMdchQUEhI

Onze geestelijke houding ten opzichte van The Great Reset

Het is goed om te beseffen dat God uiteindelijk degene is die bepaalt of de plannen van de mens zullen slagen. Net als bij de torenbouw van Babel kan het ‘project’ in de war geraakt worden (Genesis 11). Maar het kan ook zo wezen dat het beest toegelaten wordt grote kracht en macht te bezitten, om de mensen te verleiden (Openbaring 13), dat de satan als het ware uit zijn gevangenis ontbonden zal wezen (Openbaring 20:7).

In alle gevallen is geloof en bekering, waakzaamheid en nuchterheid nodig. Uiteindelijk zijn het niet de omstandigheden die het lot van de christen bepalen, maar bewaart God Zijn eigen Kerk, ook door de dood heen. Niets kan de uitverkorenen scheiden van de liefde van Christus (Romeinen 8:33-39).