Waar gaan we heen?

Als de protesten van de boeren wat uit de hand lopen, heeft onze regering direct de mond vol over een aanval op onze democratie. Dat is niet te tolereren zegt onze regering.

Maar nauwelijks een week geleden kreeg de Tweede Kamer een brief van de regering waarin stond dat de onderhandelingen over het pandemieverdrag dit najaar gaat beginnen. Een pandemieverdrag moet in 2024 gerealiseerd zijn.

De voorstellen daarvoor vragen van de 194 leden van de WHO om hun soevereiniteit op het gebied van gezondheidsbeleid op te geven. De WHO bepaalt dan wanneer er sprake is van een pandemie en kan dan bepalen wat het beleid, wereldwijd, daartegen moet zijn. Of een land het daarmee wel of niet eens is, doet dan niet meer ter zake. Daarnaast is de EU hard bezig met het invoeren van een Europese Digitale Identiteit.

Dit zijn nog maar een paar aspecten van de grote veranderingen die men voor 2030 wil realiseren. Maar wie zijn die ‘men’?

In de vorige overdenking heb ik al geschreven dat u zelf verantwoordelijk bent voor de keuzes die u maakt. Daarbij is het belangrijk dat u zich goed laat informeren. Neem niet klakkeloos aan wat de regering ons zegt. Maar wees geïnformeerd over wat de overheid ons NIET zegt.

Doet u dat niet, dan komt u op een doolweg terecht. Om dat te voorkomen, wil ik u een hint geven. Kijk eens op Vraagtekens.net. Zij geeft geen duidelijke meningen, maar verzamelt officiële bronnen, stelt vragen en nodigt onderzoeksjournalisten en Kamerleden uit tot nader onderzoek.

Waar gaan we heen? En moeten wij de overheid daarin volgen? Geldt Romeinen 13 voor alle situaties? Ook als een regering ons in een situatie heeft gebracht waarbij de EU het zwaard mag hanteren? Want zo is het. De EU-wetten staan boven de nationale wetten.

Een voorbeeld: de boeren krijgen opnieuw een grote tegenslag. De EU heeft bepaald dat de boeren minder mest mogen uitrijden, hetgeen ze duizenden euro’s extra gaat kosten.

Heeft God ons de EU als overheid gegeven?

En als het pandemieverdrag erdoor is, heeft God ons dan de WHO als overheid gegeven? Die mag dan bepalen wat een pandemie is en welke maatregelen ons land moeten treffen. En wij hebben dan maar te gehoorzamen.

Staat Romeinen 13 boven Psalm 2?

Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid?

De koningen der aarde scharen zich in slagorde

en de machthebbers spannen samen

tegen de Here en Zijn gezalfde.

Laat ons hun banden verscheuren

en hun touwen van ons werpen.

Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen?

Dat is wat anders dan gehoorzamen? Spreekt de Bijbel zichzelf tegen? Nee. Zegt God in Psalm 2: Ik lach en spot met die overheden, maar jullie moeten die overheid wel gehoorzamen? Je zult in de tijd van Hitler de Duitse nationaliteit hebben gehad. Zou God gezegd hebben: gehoorzaam hem?

Wat te denken van Ezechiël 22:24–31? God begint met het veroordelen van de leiders van het volk en dan veroordeelt God het volk dat in feite de leiders in hun zonden volgt (vers 29).

Zegt God vandaag: de overheid leidt jullie naar een wereldregering, geleid door de antichrist, volg die overheid?

We zullen ons goed moeten realiseren dat, wat in deze tijd gebeurt, in feite een opstand tegen God en Zijn gezalfde is, zoals Psalm 2 verwoordt.

God heeft hemel en aarde geschapen. God heeft ons geschapen. Alles, ja alles behoort God toe.

God heeft alle macht en Hem komt toe dat wij Hem gehoorzamen.

De regeringen, met op de achtergrond een elite die met geld alle macht naar zich toe trekt, bouwen een toren van Babel. En als we ons verplaatsen naar de tijd van Daniël, dan zien we de bouw van een gouden beeld dat we moeten vereren (gehoorzaam volgen).

Moeten wij onze knieën buigen voor het bouwsel dat onze regering, in samenwerking met andere landen, aan het bouwen is?

Het zij u bekend, o koning Rutte, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld dat gij aan het oprichten bent, niet aanbidden.

God zegene u en geve u wijsheid.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Tammo A.J. Schut van Bijbel en Beeld[AH1] .


 [AH1]Bijbel en beeld van Tammo A. J. Schut | Facebook

10 reacties

 1. Mooi verwoord!

  Maar hoe kunnen wij duidelijk maken in ons dagelijks leven dat wij dat gouden beeld níet willen aanbidden?
  Straks weer met die mondkapjes en prikdwang. 🙁

 2. Heel blij met deze nuchtere reactie als tegenhanger voor de slaafse navolghouding van veel christenen.
  Blijft wel de vraag: wat zou Paulus nu werkelijk hebben bedoeld met zijn opmerking in Rom. 13?

 3. Hoe kunnen wij duidelijk maken dat we de overheid niet volgen in het kwaad? Door gewoon niet mee te doen. Dus geen mondkapje meer, want dat schaadt de gezondheid en bovendien schaadt het de sociale ontwikkeling van kleuters, die zo geen gezichtsuitdrukkingen leren herkennen. Wel gewoon zieken bezoeken en ouderen. Wel gewoon samenkomen om elkaar te bemoedigen of te helpen. Niet meedoen met een vaccinatie-id, omdat deze ongevaccineerden buitensluit… En ga zo maar door met betrekking tot de boeren en de middenstand

 4. Als antwoord op Marco Pesie. Er is een verschil tussen een Schriftgedeelte dat als beschrijving of voorschrift wordt bedoeld. Paulus heeft het in de voorschrijvende wijze over de overheid. Hij beschrijft niet de dan heersende overheid, dat zou beschrijvend zijn, maar hoe een overheid zou moeten zijn. Een dienares van God. En die moeten we dan gehoorzamen, dus voorschrijvend.

 5. Goed geschreven. Inderdaad een machtige strijd, onder aanvoering van de satan, tegen de almachtige Heere. Véél wezenlijker dan we doorgaans beseft hebben! Een strijd waarvan we weten dat God uiteindelijk Overwinnaar zal zijn. Dit geeft vertrouwen.
  Als boeren zijn wij al langer (al voor de covid crisis) niet overtuigd van de goede bedoelingen van de overheid (zacht uitgedrukt). Ik denk dat wij altijd ons door God gegeven verstand mogen en moeten gebruiken. Dus als de overheid ons in meer of mindere mate dwingt om dingen te doen die tegen de gezondheid (lichamelijk, sociaal, geestelijk) ingaan weigeren we simpelweg om mee te doen. Ik draag geen mondkapje in de kerk of winkel. Ik haal geen prik. Ik heb geen ctb qr code op mijn telefoon. Etc. Laten we vooral de tijd die we nog hebben gebruiken om ons voor te bereiden op een moeilijke tijd, ook geestelijk. Wie zal zeggen hoelang we nog in vrijheid mogen samenkomen en of de Bijbel zelfs niet een verboden boek zal worden?

 6. Ik ben het volkomen eens met het artikel. Ik ben ook van mening, dat er grenzen zijn aan de gehoorzaamheid, t.o.v. de Overheid. Ik dien GOD meer te gehoorzamen dan de mensen. Leve Christus Koning.

 7. De EU staat nu duidelijk voor oa : Evil United
  Roverheden nu ,die Gods scheppingsorde verminken ( de tegenstander erachter ,die Hem ,schepping en schepselen haat, en nu naar zijn beeld wil misvormen ,al velen verminkend tot dodend ( depopulatie , en groep voor transhumanisatie, )
  Men ook Satans vereringen toejuicht ( oa recent bij Wereld Spelen in Birmingham en bij opening tunnel in Zwitserland, waarbij prominente gasten aanwezig waren , ook erbij zich chr ‘noemend’ )
  De kleinen nu volop aangevallen op alle vlak.
  Door oa misleiding ( op school) afleiden ( ook van Hem , een gruwel voor Hem , dat verhinderen.) verleiding , chanterend Opzetten tegen anders denkende ouders .. etc
  Een Roverheid dus nu die met wetteloosheid liefdeloosheid , berooft van oa waarheid vrijheid en gezondheid , leugen dood en verderf zaait . God en mensvijandig is: kortom , Het kwaad zelf , daar buig je niet voor ,in niets .. 2 heren dienen , dat gaat niet.

  Het lijden voor Zijn Naam , voor Wie Hij is , De Onveranderlijke , heeft Hij beloofd … maar ook ons( ware discipelen) niet te verlaten , op Die Ene Smalle Weg .. . Ontmaskeren waarschuwen is ook wat Hij vraagt… voor Hem telt elke ziel ..die vrijwillig! nog tot Hem komt .. het heeft zin …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.